fakta

Jeg synes, at vi mangler lidt flere fakta om seriøs wicca også på denne side.
Også således, at jeg ikke ses som en "Fluffy Bunny", som tager let på det og at det ikke rigtig betyder noget for mig; for det gør det.
Det ER min livsholdning hele vejen igennem. For mig er det en religion, hvor jeg indtil videre mere har studeret den religion og ikke har været så udøvende. Men man skal starte et sted!
En fluffy bunny er derimod en, som tror wicca er for sjov, at det giver en en følelse af at være IN, eller anderledes.
Det kan f.eks. være rollespillere, der tror det at kaste en doven besværgelse gør en til wiccaner.
Eller en der kalder sig clairvoyant eller åndemedium eller empat uden at være det. Dem der tror, at det at bære kæmpe pentagrammer, sort tøj eller okkult gejl gør en til seriøs wiccaner. Dem der tror "lys og godhed" er wicca; wicca tror derimod på balance i alt.
Dem som tror de er wiccaner, bare fordi de har læst et par bøger eller hjemmesider om wicca.
Det er ikke her, du finder en fluffy bunny. 

Men lidt fakta nedenfor.

fælles for wicca

Fælles for wicca er at det er en polyteistisk religion, der er en Gud og en Gudinde.
Troen kommer oprindelig fra prækristene forestillinger og skikke
Det er en mysterie religion

Man ser den åndelige og materielle veden som værende overlappende.

Guderne kan ikke fjerne eksistenser, men gennem guddommen, hvis nærvær og kraft kan man erfare og opleve

Man opfatter universet som komplimentære modsætninger, lig det kinesiske yin og yang

Man lægger vægt på den personlige opfattelse af guddommene - og harmoni med naturen, som blandt andet kommer til udtryk ved højtidigholdelse af årshjulet.

Wiccanere tror ikke på helvede eller en straf i livet efter døden. I stedet er man ansvarlig i DETTE LIV og må her tage konsekvenserne af sine handlinger!
reinkarnation er en meget essentiel del af wicca.
Når man dør kommer ens sjæl i "summerland", hvor man reflekterer over det liv, man har levet og man ser om man har lært det, man havde udtænkt sig at lære. Derpå prøver man så igen, dermed bliver genfødt

Man tilbedere en Gud og Gudinde. Guderne er repræsenteret i mennesket, naturen, Universet og livets og dødens mysterier.
Wiccanere oplever og erfarer at alt levende gennemstrømmes af en universel essentiel kraft. Alt er hvirvelstrømme af energi og universet er et samspil af disse dynamiske kræfter.
Guderne opfattes som både symbolske aspekter og personifikationer af denne kosmiske kraft. Naturen opfattes i en eller anden grad som en manifestation af og et udtryk for det guddommelige.
Alle Gudinder er én Gudinde og alle Guder er én Gud. Alle guder og gudinder stammer fra een kilde!

er wicca en religion?

definitionen for en religion er:

1) tilbedelse af det guddommelige eller en anden tjeneste af det metafysiske

2) personlig hengivelse og/eller engagement i en tro eller højtidigholdelse

3) institutionelle system eller personlig sæt af religiøse gøremål, trosforestillinger og skikke

WICCA er en godkendt religion i USA, Canada og Australien!

er Wicca hedensk?
religiøsitet der ikke er kristen eller tilhøre jødedom, kristendom eller islam er hedensk. således er Buddhisme og Hinduisme også hedensk!

solitær

De fleste wiccatraditioner er baseret på coverns. Alle har dog mulighed for at blive wiccaner på solitær vis.
Solitære wiccanere arbejder oftest eklektisk. Det kan også skyldes, at det er svært at finde coverns, da de fleste begræser deres antal til 6-7 mennesker for at bevare intimiteten.
Eklekticisme i det hele taget er en person, der sammenblander doktriner og elementer fra flere forskellige religioner ind i en ny religiøs kontekst. Disse eklektikere tilhører ikke nogen egentlig religion, men går under betegnelsen "New Age". Det kan kaldes en Mix-Match religion som en grundidé.
Det er ikke eklektisk wicca!!
Eklektisk wiccaner derimod vil sige, at man ikke tilhører nogen bestemt tradition. man lærer primært ud fra bøger, websider og personlig erfaring. Man inddrager forskellige wiccanske praktiseringsformer og komponenter, der synes formålstjenstelige og meningsfyldte for dem.
Wicca er en religion
Heksekunst er magisk praksis

Nu er wicca ikke heksekunst, men mange wiccanere bruger magi og mange hekse er wiccanere

Det okkulte er meget misforstået, som gennem de amerikanske film og serier er set forbundet med satanisme og det mørke og uhyggelige,
Men okkult betyder: skjult og ukendt for det almene menneske!!! 
Eksempelvis kan man undersøge forskellige elementer i naturen eller udforske tekster og skrifter på en utraditionel måde, hvorpå man måske kan finde nye dybder.

Wicca søger mysterierne, som ikke kan kommunikeres men kun opleves. Det er som sagt en mysterie-religion eller man kan også sige en erfarings-religion.

Den er gennemstrømmet af symbolisme, vores indre magiske kraft og den guddommelige gnist i os selv.


Wicca er udogmatiseret og decentraliseret. 
Man bør forstå religionens muligheder såvel som dens begrænsninger. Vi har intet autoritativt hieraki i form af overhoved eller deslige. Og Wicca er ikke en boglig trosretning bundet af dogmer
.
Indtil 1980érne var Heksekunst og wicca synonymer, men det er nu to seperate affærer.
Wicca er en religion, heksekunst er en magisk praksis. Ikke alle wiccanere praktiserer magi og man bliver ikke en bedre wiccaner af at gøre det!

En wiccaner søger mysteriet - ting som ikke kan kommunikeres, ikke kan læses eller beskrives, men kun opleves. Det er en mysteriereligion, man kan også kalde det en erfaringsreligion.

BOOK OF SHADOWS

De fleste har en Book of Shadows, en skyggernes bog.
Der findes ikke en officiel bog i wicca og skyggernes bog fungerer ikke som bibel eller et andet dogmatisk skrift.
Det er en spirituel og rituel nedskrivning af særegne metoder, særlige praktiseringsformer, teknikker og den filosofi, der for eksempel gør sig gældende, når en sabbat eller esbat eller et eller andet tilsvarende vigtigt for en selv finder sted.


Både Solitære wiccanere, således som dem der opererer i coverns, har BoS. Men der er forskel eftersom en solitær udøver ikke har adgang til de informationer, ritualer og initiationer, som et traditionelt covern har adgang til.

Det er ikke et krav, at man har en book of shadows, men de fleste ejer en. På grund af dens informative og rituelle betydning, men også i høj grad på grund af dens funktion som værende et redskab til selvindsigt og selvudfoldelse. Samtidig med at den fungerer som en nedskrivningsbog over spirituel erfaring og udvikling.
Skyggernes bogs form og indhold varierer afhængig af den enkeltes wiccanske tradition.
Ingen kan kræve at læse i din BoS med mindre end du giver lov dertil eller opfordrer til det. 
Man laver et personlig præg på udsmykning og udformningen.
Det har IKKE noget at gøre med den skyggernes bog man ser i "The Charmed" eller "Heksene fra Warren manor"!!!  

de fem wiccanske trospunkter

1) THE WICCAN REDE

An ye harm none, Do as ye will

Altså: hvis du ikke skader nogen, gør som du vil...

2) The law of return - loven om at alle magiske handlinger har en modreaktion

3) Selvansvars-etikken - vi og kun vi er ansvarlig for vores handlinger

4) Kontant forbedrings-etikken - ønsket om at gøre fremskridt og forbedre verden omkring os

5) Harmoniserings-etikken - guddommeligheden inde i os og omkring os og at harmonisere med den kraft er en del af wicca

loven mm

The law of return
(Loven om at alt kommer tilbage)

Der eksisterer fire naturlove

1) Alting er forbundet
2) Alting ender et sted
3) Naturen ved bedst
4) For enhver handling er der  en modreaktion


Nogen mener, at man kan stille spørgsmålstegn ved loven om at alt kommer trefold tilbage. Er det noget Gardner har opfundet i sin beskrivelse af wicca, fordi hvorfor gælder det for wiccanere og ikke andre?
For mig at se er min personlige mening, at man kan sige, at trefoldsloven gælder, når man udøver magi. For mig er den ikke længere...