Jeg har snust lidt rundt på nettet omkring hekse og wicca.
Det er meget interessant.
Jeg har fundet lidt oplysninger frem, som jeg har sat ind i det næste afsnit. Jeg har været på siden netspirit.dk og selvet.dk og flere andre sider, der sådan "lister" ting omkring hekseri og wicca.
Jeg finder mig meget tiltrukket af det.
Jeg er ikke heks. men wicca er en delmængde af det at være heks, kan man sige. 

At være heks er at være praktisk omkring sin tro. Det er en religion, hvor man praktiserer sin viden om for eksempel urter, krystaller, tarot kort osv. jeg tror på disse ting, men jeg er mere into selve troen fremfor det at praktisere det; hekseriet er mere praksis end tro. Alle kan sådan set arbejde med det.
En wiccaner tror også på, at det spirituelle findes i alle mennesker, men ikke alle er bevidste om det!
 

Hekseforfølgelserne og totur og afbrændinger blev fortaget af mænd, der i kristendommens navn ville sætte skik på kvinder, der ikke passede ind i deres holdninger om, at kvinden skulle være underdanige og lydige.
De var bange for de kvinder, der besad magten over liv og død og som vidste om gamle ritualer, der kunne afværge og helbrede sygdomme.
Disse kvinder havde kendskab til naturens måder at kunne hjælpe folk i nød.
Dem der var udøver af inkvisitionen var systematisk forfølgere af anderledes tænkende. Folk med kendskab til helbredelsesmetoder, eller hvilken anden indsigt i naturens og verden end den kristne der er anerkendt af dem.
Heksens havde kendskab til helbredelsesmetoder eller måske andre  indsigter i naturens love og verden end den kirkeligt godkendte lære.

I ly af kirkens motiver om magt trivedes massehysteri om hekse blandt lægmand. Der var næsten ikke den årsag, der ikke kunne bruges som påskud for at udråbe hinanden som hekse. Blev husdyrene syge, mælken sur, eller slog høsten fejl, var det sikkert landsbyens særling, en handicappet eller forhadt nabokone, der havde kastet onde øjne på de syge og dårlige…

 

Kvinder sad inde med viden om processer i naturen, der virkede skræmmende på den kristne mand, set i lyset af hans holdning, som indebar, at kvinden skulle undertrykkes.

Hekseforfølgelserne var en konsekvens af den katolske kirkes dogmer og af ønsket om øget magt. Kvinderne sad inde med viden om sygdomme, om processer i naturen og religiøse forestillinger som var truende for kirkemagten

De fleste traditioner havde karakter af praktisk viden om forholdsregler over for sygdomme, om kvindekroppen og hvorledes den fungerer - nok især om svangerskab, fødsel og abort.

 

Det der før blev anset som hjælpende i dagliglivet blev nu anset som anti-kristent. Og hedensk.

Heksens leveregler

For at bruge Kraften må du føle den i dit hjerte og kende den i dit sind. Vær forsigtig med, hvad du gør. Vær forsigtig med hvem du stoler på. Brug aldrig Kraften til at gøre andre ond for alt sendt ud kommer tilbage. En Heks bruger aldrig Kraften mod anden Heks.

 

Eklektisk Wicca (vil jeg mener er den retning, som jeg føler, at jeg tilhører)

Eklektisk Wicca er en helt fri form for Wicca. Den blander mange traditioner og retninger inden for Wicca. Ritualerne er som regel lavet af den udførende selv. De studerer mange magiske systemer og håndplukker det der virker bedst for dem. De har som regel også en masse forskellige Guder og Gudinder som de påkalder alt efter behov. Denne form for Wicca er meget udbredt, især herhjemme.