Kortene kan tjene for alle og ikke kun et redskab for magikeren og kabbalisten. Det siger lidt om deres universelitet. Man kan også se og bruge kortene som et psykologisk hjælpemiddel.
Ja, man kan undesøge sin egen psyke ved hjælp af disse kort. De består af arketypiske symboler og personer.
De inderholder en indre og en ydre sandhed. Den ydre er umiddelbar tilgængelig. Det får du ved at betragte kortet, Hvad minder det dig om, hvilke følelser giver det dig, bliver du tiltrukket, frastødt eller hvad? osv.
De indre sandheder kan du få ved at meditere over kortet og den kan komme, når du er rede og parat til at modtage den okkulte viden, der ligger i kortets symboler, betydning.

Man kan bruge kortene til at få en hurtig afklaring på vigtige, men også mindre problemstillinger.
De viser din indre virkelighed og den verden som er i dig, men stadig ligger ubevidst i dig.
Det er den verden, som rummer det ubevidste, før det bliver bevidst.
Det er den verden, som ikke kan ses, men føles og fornemmes.
Det er det, som giver os impulser og giver os de tanker, som vi kan virkeliggør, hvis vi om muligt kan.
Det kan lave en energianalyse på et givent tidspunkt omkring en given situation.
Så har jeg kastet mig over, TAROT, som jeg har kredset om i åresvis.
Jeg havde gang i kortene i ´05, men kom væk fra det igen. Er gået til og fra a flere gange.
Mine kort er designet af Arthur Edward Waite og tegnet af Pamela Coleman Smith. De kaldes Rider-Waite Sættet.
Kendte kort er også Aliester Crowly´s kort. De blev tegnet med Crowlys egne symbolindhold i overensstemmelse med hans egen opfattelse af tarotten! Tegnet i samarbejde med og af Frieda Harris.

Tarot kort består af Den store arkana, som beskriver de 22 prøvelser et menneske skal igennem for at opnå indsigt og forståelse af sig selv og universets sammenhæng. Det er de tidløse, åndelige sandheder.
 
Og af Hofkortene, som er seksten kort med page, ridder, dame og konge i de fire serier stokke, sværd, mønter og bægre.
Hofkortene beskriver mesterskaber tilegnet forskellige bevidsthedsniveauer. Det kan være vigtige personer i vores liv, der fungerer som ydre spejl for indre mesterskab. Kongen og dronningen repræsenterer folk på vor egen alder eller ældre. Ridder og page er vor egen alder eller yngre.

Den lille arkana repræsenterer dagligdags-situationer. Det beskriver ikke ting, der foregår på sjæleplan. Det er dagligdags problemer, udfordringer, glæder og følelser. Det er de jordnære problemer, det er omgivelserne, følelserne, venner og det daglige liv.

Det kan betragtes, som om der er visse færdelsregler, måske med den in mente virker det ikke såh mystisk.

Bogen jeg brugte et godt stykke henad vejen hedder "Tarot, kort og godt" og er skrevet af Susanne Taylor.
Nu bruger jeg bogen "Intuitive Tarot" af Winnie Haarløv.
Decket består af den jeg har lagt mine første par oplæg kun med dem. Man kan få en mere meningsfuld forståelse og kortene vil fortælle dig om din indre tilstand her og nu.

Hofkortene repræsenterer situationer, begivenheder og psykologiske aspekter/egenskaber ved en person eller en situation. De kan beskrive aspekter af spørgeren og sjældnere personer omkring spørgeren.
Page: Idé, begyndelse, mod, risiko
Ridder: Handling, udadvendt fokus, intensitet
Dronning: Indadvendt fokus, kompetence, erfaring
Konge: Fuldførelse, overblik, forandringsparathed


Den lille Arkana består af kortopdelingerne :
stokke, mønter, bægre og sværd.

Stokkenes serie: Stokkene repræsenterer elementet ild. Det er vores åndelige plan!
De styrer Drivkraft, handling, Inspiration, lidenskab, beslutsomhed. Hvordan vi bruger vores viljestyrke for at opnå vores mål.

Mønternes serie: Mønterne repræsenterer elementet jord. Det fysiske plan!
Dvs. den energi, der giver os jordforbindelse. Vores fysiske eller materielle sider af livet. Vores indstilling til arbejde og økonomi...

Bægerens serie: bægrene repræsenterer elementet Vand. nemlig vores følelser! Vores Emotionelle tilstand. De viser os hvordan vi kan give udtryk for dem. De står for kærlighed, venskab og vores kunstneriske evner. De hjælper os til at forstå vores nuværende følelsesmæssige tilstand.

Sværdenes serie repræsenterer elementet Luft. Vores mentale Tilstand. Luft styrer vores tankeprocesser. De viser os vores mentale instilling og hvordan vi når indsigt i livet. Vi kan få indblik i livet og vores evne til at se, hvad vi har brug for og hvordan får vi skabt harmoni i vores tilværelse.