I alle mine ungdoms- og voksne år har jeg interesseret mig for de åndelige sider af verden. Jeg er gået til og fra. Nu har jeg lige haft en periode på ret mange år, hvor det har været lagt på hylden.

Men nu, folkens, er jeg parat til det. Mit sind åbner sig og jeg er modtagelig.
Jeg anser mig selv for en person med udmærkede pædagogiske evner (griner), men også evner til at fortælle og vidregive disse mange spændende informationer, oplysninger!

kort om krystaller

Man kan sige, at stenenes healende kræfter findes primært i deres farver!
Hver farve skabes af svingninger. En vis vinkel, som solen finder i stenene og skaber en farve af.
Farvernes påvirker ens aura, og kan vende ens vibrationer, så følelserne bliver "rettet ind" og mere positive og på en måde, der hjælper en.

for eksempel Jordfarvernesbetydning er jordforbindelse.

Man kan selvfølgelig med god virkning bærer krystaller på sig. For eksempel som smykker, hvilket jo er oplagt.

Eller have dem i lommen, gerne den venstre, for det er den intuitive side (også den hånd man lægger tarot kortene ned med og hånden man bruger til at vende tarotkortene).

Jeg er endda stødt på en healer, ved navn Anastacia, der havde krystaller i BH- en. Det prøvede jeg, fandt det ikke særlig behageligt. Men bestemt en dedikeret måde.... 🤩

Engle

Ordet engel stammer fra det græske Angelos, som betyder budbringer og meddeler.
Engle "gør tjenester for Gud"; De er lysvæsner.

Kristendommen og jødedommen erkender 7 ærkeengle. Men i følge andre religioner er der 12 eller sågar 15.

Der er usikkerhed om tre af navnene, men de fire ærkeengle som man kender er
Michael, Rafael, Gabriel og Uriel.

Michael er oftest afbildedet med et sværd. Det er der for det skærer gamle bindinger og begrænsninger over.
Han beskytter os og giver os mod.
Michael siges at være meget aktiv på jorden nu.
Han tilhører retningen syd og elementet ild

Rafael står for healing og helbredelse - Han er menneskehedens vogter Han kan siges at være en transformator en såkaldt "energibro" og er en engel, der er tilknyttet de skytsengle, som omgiver os.' Rafael er den engel, der er på spil når der sker mirakler. Han er en medfølelende engel og han er venlig og humoristisk. Han er også den ærkeengel, der står for kreativitet.
Han tilhører retningen øst og elementet luft.

Gabriel er åbenbaringens engel. Han står for håb, glæde, renhed og diciplin.
Han bærer scepter, skriftrulle eller en lilje.
Gabriel bragte nyheden til Maria om, at hun skulle føde Jesus. Han har det arabiske navn "Djibil" og er den engel, der på Magtens og Ærens nat dikterede koranen og Mohammad.
I jødedommen er det dommens engel, men i Kristendommen er det Nådens engel.

Uriel "Guds Ild", "Guds lys". Hun afbildedes med åben hånd med ild i. Hun vogter Paradisets port. Hun står for de profetiske evner. Og ydermere er hun omvendelsens engel. Torden, lyn og rædsler er en del af denne engels måde. Hun er kaldt nådesløs. Hun gav mennesket alkymien, og er inspirator for kunstnere musikere og digtere.
Retningen er nord og elementet er jorden.

De andre ærkeengle har nok navnene Metratron, Sandalfon, Sariel, Jophiel, Zadkiel, Raguel og Remiel. 

Naturånder

Paracelsus inddelte dem i fire hovedkatagorier efter de fire elementer jord luft, ild og vand.

Naturånderne er højere udviklede end dyrene; de fungerer på det astrale plan. Deres væren er præget af leg og livsglæde. De indeholder stort set ikke negative følelser andet end forbigående frygt eller jalousi.
De har ikke noget fysisk legeme, så de har ikke de lidelser eller besværligheder, der hører det til. De har dermed ikke de bekymringer, der hører til at overleve i hverdagen.
Naturåndernes opgave er at overføre vitalitet og energi fra solen til det element de arbejder med. Deres arbejde er præget af glæde og frydefuld leg.
De såkaldte Devaer styrer og overvåger naturånderne -

Devaerne er også naturens skytsengle.
Naturåndernes organismer er lettere end gas og de har faktisk ansigtstræk. Deres legeme kan have menneskelig proportioner.
For at komme i kontakt med dem, skal man bare erkende at de er der. Nogle af dem interesserer sig ikke for mennesker, andre er venligere stemt. Kommunikationen med dem foregår telepatisk.

Naturånderne

Til JORDEN hører

Klippe- og stenånder.
Gnomer - De holder til i nærheden af klipper og er uden fysisk legeme.
Træånder
Have- og skovalfer.

VANDET
Undiner, nereider, havfruer.
De ses ofte som yndefulde unge piger, men der er også "vandbabyer", som holder til ved strande, kyster og havne. De er venlig stemt overfor mennesker.

ILDEN
Det er salamandere, de har ingen forhold til mennesker og er ikke interesseret i det.

LUFTEN
Sylfider. Vi kan kommunikere med himmelånderne. Vind- og stormånderne er menneskelig proportionerede.
De er den højest udviklede gruppe af naturånderne og nogle sylfider er skytsengle.